divendres, 14 de juny de 2013

LLIBRES DE TEXT

LLIBRES DE TEXT CURS 2013-14


Un cop revisat, actualitzat i aprovat en el darrer Consell Escolar el llistat de llibres de text pel curs vinent i les aportacions per material socialitzat que fan les famílies, us volem informar que, com a novetat més destacada, l'equip de mestres d'Educació Infantil ha  suprimit molts llibres (només ha deixat un quadern de matemàtiques i un de llengua) perquè volen treballar per projectes elaborats per elles mateixes. Aquesta metodologia ha acompanyat de forma paral·lela el treball fet amb els quaderns publicats per les editorials al llarg dels darrers cursos, en què progressivament ha anant prenent més força. Enguany les mestres han pres la decisió de què la proporció de treball fet per projectes sigui considerablement més gran que la dels "quadernets" degut a que valoren que per l'experiència recollida aquests darrers cursos, és molt més significativa pels alumnes. Això comportarà:
- un increment de feina per a les mestres, que estan disposades a assumir, i 
- un increment de l'aportació econòmica per material socialitzat que feu les famílies per cobrir l'augment de despesa prevista en fotocòpies, que es compensarà amb la reducció de la despesa en quadernets.

Adjuntem en pdf el document amb el llistat de llibres per si el voleu consultar.


diumenge, 9 de juny de 2013