AMPA

Podeu consultar la web de l'ampa des d'aquest link, on trobareu informació actualitzada.

En termes generals, participar significa intervenir en la presa de decisions que ens afecten, i repercuteixen en la nostra qualitat de vida i també en el benestar del conjunt  de la societat.

La ciutadania té dret a participar en els assumptes que són del seu interès.

La participació del pares i mares pel que concerneix l’educació dels nostres fills i filles és un dels deures que forma part de les nostres responsabilitats.

En l’educació, participar suposa, entre altres coses:
·         Intervenir en l’elaboració del projecte educatiu de l’escola.
·         Mantenir estret contacte amb el professorat i direcció del centre.
·     Intercanviar idees i experiències i buscar junts solucions als problemes que es plantegin, tant els referents als nostres fills com al centre en general.

És el dret a enfocar les nostres responsabilitats intervenint en la presa de decisions corresponents des del nostre propi espai i àmbit.

La participació en l’àmbit individual correspon a cada pare i mare en relació amb el seguiment del procés educatiu dels seus fills i filles. Aquest seguiment s’entén des del propi àmbit domèstic a l’escolar d’oci i temps lliure.

L’AMPA és el llit natural de participació col·lectiva dels pares i mares de l’alumnat i garanteix la intervenció d’aquests pel que concerneix l’educació dels seus fills i filles.

L’associació de pares i mares també s’encarrega d’organitzar les activitats extraescolars, de la venda de llibres, bates i xandalls de l’escola, així com de representar-los dins del Consell Escolar.


Horari de l’AMPA: dilluns i dijous de 16:45 h a 17:45 h.. ( Es prega que no es facin fileres de pares a la porta de l’AMPA fins que hagin sortit tots els nens i les nenes).
Telèfon  AMPA: 93 513 54 60
Correu electrònic: ampa.eramprunya@hotmail.com

Donat que les activitats extraescolars comencen  a les 16:45 h, a la sortida  les famílies són les responsables dels seus fills/filles i cap alumne podrà romandre sol dins del recinte escolar. 

Les activitats extraescolars que realitzem són:

Dansa-Jazz de P4 a exalumnes i per pares i mares.
Esport escolar:    
o   Multiesport de 1r a 4t
o   Futbol sala de 5è a 2n ESO
o   Voleibol: de 1r a 6è (mínim 8 nens o nenes per equip)
o   Patinatge: de P3 a 4t        


  •  Teatre de P3 a exalumnes, i per pares i mares.
  • Taekwondo de P5 a exalumnesQualsevol altra activitat interessant per un grup suficient de famílies s'estudiarà dur-la a terme.

Per a recollir a l’alumnat que fa activitats extraescolars o que es queden  al servei d’acollida de matí o tarda, hauran  de trucar al timbre del MENJADOR/AMPA.

A LA CONSERGERIA DEL CENTRE A PARTIR DE LES 16:30 HORES  NO HI HA NINGÚ   QUE PUGUI OBRIR I TANCAR LA PORTA.